Regler för att gå med hund

Järvsö – Sörby VVO                                         2022-23                                                       

Regler för att gå med hund inom Järvsö-Sörby VVO under gemensamhetsjakt

Bakgrund

Hösten 2012 fanns det 8 anmälda hundförare i vårt VVO. Dessa hundförare hade under ett flertal år stått till jaktlagets förfogande. Under vissa år har intresset av att gå med hund ökat och blivit större än behovet. Styrelsen och jaktledarna ansåg därför att någon form av reglering behövdes införas som ett tydligt regelverk i framtiden.

Det viktigaste skälet är att jaktledarna måste kunna säkerställa säkerheten för passkyttar och hundförarekipage. I samband med införande av regelverket vill jaktledarna tydliggöra ansvaret för hundförarna att skapa så bra jakt som möjligt främst för passkyttarna.

styrelsens förslag

De hundförare som stod anmälda i de senaste två årens passlistor, skall anses som ordinarie och är de som har förtur att gå med hund under älgjakten. Om vakans uppstår kan ersättare tillkallas vid behov.

Hundförare som ej medverkar med hund i vvo under ordinarie älgjaktsvecka under 2 år förlorar sin plats som ordinarie hundförare. En ordinarie hundförare har möjlighet att överlåta sin plats som ordinarie till annan person enligt samma regler som gäller vid överlåtelse av jakträttsbevis (se stadgarna § 7 b).

Vid annan gemensamhetsjakt, såsom september- och efterjakt skall de som vill ges möjlighet att gå med hund. Deltagarantalet är då i regel färre och jaktledarnas möjlighet att övervaka säkerheten är större. Om hundföraren har ingen eller liten erfarenhet av jaktområdet skall jaktledare eller avdelad ledsagare handleda hundföraren.

Hund som deltar i vvos gemensamhetsjakt skall vara försedd med hundpejl med fungerande GPS-funktion. Informationen från pejlen ska delas med jaktledare och övriga hundförare.

Syftet med delningen av information är att ytterligare öka säkerheten för så väl jägare och hundar. Jaktledare och hundförare kan då övervaka och följa alla hundar i jaktområdet. Hundpejlen ger också viktig information till jaktledaren vid eventuellt eftersök. Då kan informationen användas för att reda ut spårlöpor före och efter påskjutning. Jaktledare kan med den hjälpen enkelt informera övriga deltagare och vid behov på ett säkert sätt ställa ut förhållsskyttar för ett lyckosamt avslut.