2020-21

Älg

2021-22

Småvilt


Inventarier

54784,00

Småviltskort a 2000:-

6000,00

Avskrivning inventarier 20%/år

10956,00

Småviltskort a 200:-

6400,00

Upplösen                     a:5:-/ha

6965,00

Dagkort        a:100:-

1100,00

Älgjaktskort                 a:450:-

13050,00Dagkort älg                  a:100:-
Ny medlem

1000,00Sålda älghudar

680,00Försålt älgkött
Frånvaro/upplös a:50:-kg/dag

491,00Älgdragare

3000,00Övriga intäckter

15208,00

Övriga intäckter

5250,00

Summa intäkter

40394,00

Summa intäkter

18750,00

Lokalhyra slakteri


Skottpremie a 200:-


El slakteriet


Skottpremie a 10:-


Div Utgifter slakteriet

957,00

Hjortskötselområde


Åter bet älgdragare
Material   m.m.

1341,70Kojan

1420,50Areal/fallavgift JUA

2121,00

LRJ kretsen

635,00

Annonskostnad


Annonskostnad


Viltvård

315,00

Viltvård

315,00

Utgifter skjutbana

13194,11

Utgifter skjutbana

10038,33

Rese ersättning

2500,00Försäkringar

2011,00

Försäkringar

907,00

VVO möten


VVO möten


Bankavgifter

483,00

Bankavgifter

483,00

Revisorer


Revisorer


Adm

2460,70

Adm

2454,75

Porto o telefon

344,90

Porto o telefon

344,90

Övrigt

587,00

Övrigt


Summa utgifter

27735,91

Summa utgifter

15177,98

Älg Netto

12658,09

Småvilt netto

3572,02

Summa in totalt älg-smv

59144,00Summa ut totalt älg-smv

42913,89Ingående balans

31906,20Årets resultat

16230,11Utgående balans

48136,31