Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Järvsö-Sörby VVO jaktåret 2022-2023.

Medlemsantalet har under året bestått av 95 markägare och 42 medlemmar med upplåtelser för jakt på älg och/eller småvilt. Viltvårdsområdet består av 98 fastigheter och omfattar 5352 hektar.

Under året har vi haft 55 aktiva och 23 inaktiva jägare

 

VVO har avhållit ordinarie jaktstämma samt en extra stämma inför älgjakten

Styrelsen har avhållit ett ordinarie protokollfört sammanträde samt ett konstituerande sammanträde efter jaktstämman.

 

Styrelsens sammansättning:

Ordförande       Lars Dahlgren                                                                                                V. v.ordförande     Tomas Pallars

Kassör              Ingvar Karlsson                                                                                      Sekreterare      Sara Malmqvist

Ledamöter    Gunnar Malmqvist                    Konrad Eriksson

Suppleanter  Anders Jonsson                        Patrick Högström


Vi har ansökt om att ändra räkenskapsåret så att vi i fortsättningen skall följa kalenderår

Under älgjakten fälldes 1 ko och 2 kalvar enligt tilldelning samt ytterligare 1 kalv utöver tilldelningen. 1 kalv fälldes sedan även under avlysningsjakt. 

Vi medverkade inte i någon septemberjakt detta år

 

Småviltsjakts deltagande har ökat senaste jaktår. Vi ökade från 32 till 43 småviltsjägare.

Av dessa 43 så är det 11 som inte inlämnat skottlistor. Avskjutning på räv och gås har ökat väsentligt


Kronhjort och vildsvin har fortsatt att dyka upp i vårt område. Förekomsten av björn är god.

Både älg- och björnspillningsinventering genomfördes med gott deltagande och vi inväntar nu vidare resultat av inventeringarna från länsstyrelsen


Systemet med att anmäla jaktgäst med främst SMS har fungerat bra. Viktigt är att anmälan görs innan jakt påbörjas.

Påminner om att vi har skaffat SWISH så de som vill kan använda denna betalningsmetod. Detta har fungerat bra vid betalning för jaktgäster.

 

Björnjakt har genomförts men ingen björn fälldes på vårt VVO

 

Skjutprov för älg och björn har genomförts.

 

Skjutbanan har besiktigats och blivit godkänd för ytterligare fem år

 

Styrelsen får tacka för det gångna jaktåret och ser fram mot nästa.

 

 

Lars Dahlgren, ordförande.                                            Tomas Pallars, vice ordförande

 

Ingvar Karlsson, kassör                                                 Sara Malmqvist, sekreterare

 

Gunnar Malmqvist, ledamot                                             Konrad Eriksson, ledamot

 

Anders Jonsson, suppleant                                            Patrick Högström, suppleant