Verksamhetsberättelse

Järvsö-Sörby VVO                                                         2022-04-01

 

 

Verksamhetsberättelse för Järvsö-Sörby VVO jaktåret 2022-2023.

 

Medlemsantalet har under året bestått av 95 markägare och 42 medlemmar med upplåtelser för jakt på älg och/eller småvilt. Viltvårdsområdet består av 98 fastigheter och omfattar 5352 hektar.

 

VVO har avhållit ordinarie jaktstämma.

Styrelsen har avhållit ett ordinarie protokollfört sammanträde samt ett konstituerande sammanträde efter jaktstämman.

 

Styrelsens sammansättning:

Ordförande   Lars Dahlgren                                                                V. ordförande                          Tomas Pallars

Kassör                                 Ingvar Karlsson                                        Sekreterare                         Sara Malmqvist

Ledamöter    Gunnar Malmqvist                                   Konrad Eriksson

Suppleanter  Anders Jonsson                                        Claes Johnsson


Jaktårets verksamheter har till viss del påverkats av pandemin. Pandemin har gjort att vår jaktstämma flyttades till i slutet av juni och hölls med distansering och med tillgång till munskydd och desinfektionsmedel. Vid styrelsens sammanträde har det varit möjligt att delta digitalt. Även under jakten och i slakteriet har pandemin gjort att vi har varit mer försiktiga och hållit avstånd till varandra.
Närvaron av varg i vårt område lättat betydligt efter licensjakten i januari.

Under älgjakten fälldes 1 ko, 2 tjurkalvar och 2 kvigkalvar varav 1 ko fälldes under septemberjakten.
JUA ÄSO avhöll sitt årsmöte i mitten av augusti med beslut om vår älgskötselplan. Denna plan godkändes inte och utan godkänd älgskötselplan fick jakten inte inledas förrän Länsstyrelsen avgjort ärendet. Det innebar att älgjakten fördröjdes med tre jaktdagar.

Småviltsjakt har detta jaktår bedrivits i mindre omfattning än föregående jaktår. 27 av 32 småviltjägare har lämnat in sina skottlistor.
Kronhjort och vildsvin har fortsatt att dyka upp i vårt område.
Systemet med att anmäla jaktgäst med främst SMS har fungerat bra. Viktigt är att anmälningen görs innan jakt påbörjas.

Påminner om att vi har skaffat SWISH så nu kan de som vill välja betalningsmetod. Förhoppningsvis blir det också en förenkling vid betalning för jaktgäster.

 

Björnjakt har genomförts och en björn fälldes i vårt VVO.

Skjutprov för älg och björn har genomförts.

Styrelsen får tacka för det gångna jaktåret och ser fram mot nästa.

 

Lars Dahlgren, ordförande.                                                                 Tomas Pallars, vice ordförande

 

Ingvar Karlsson, kassör                                                 Sara Malmqvist, sekreterare

 

Gunnar Malmqvist, ledamot                                                                Konrad Eriksson, ledamot

 

Anders Jonsson, suppleant                                            Claes Johnson, suppleant