Aktivitets Information

Kulstig. Näsberg

SKJUTDAGAR 2021

Skjutdagar 2023

 Aug 0900-1300

 Aug 0900-1300

Björnpass  Aug samling kl 1300

Välkomna till skjutning på Sörbybanan!

Skjutprov för älg

Efter överenskommelse med någon ur styrelsen går det att skjuta på vår skjutbanaOm man vill skjuta provet på annan skjutbana skall skjutintyg uppvisas för jaktledarna Tomas Pallars eller Gunnar Malmquist. För jägare som ska delta under älgjaktsveckan kan intyg även uppvisas på städ dagen.