Information om årets jakt

  Jakttider 2024


Jakttider för älgskötselområdet och älgförvaltningsområdet Ljusnan-Voxnan, (där JUA Älgskötselområde och Järvsö Sörby VVO ingår) är:  


Område 1:

Karsjöberget,Lörängsåsen,Nyboberget

Område 2: 

Valåssjön, Ol-Hansberget, Hybbelberget,Övertjärnsmyran, Simesvallen

Område 3:

Brännvinsmyran, Simessjön, Svartvallen, Hörbovallen

Frågor om när och var vi jagar kan också ställas direkt till Tomas på tfn  070-6381759 .Tomas   070-6381759
Gunnar  070-5579099

E:Post:

Fällavgifter, på älg.
Vuxen  900kr / djur   
Kalv     450 kr / djur    

Välkommen till vår webbsida

Här finns alla avgifter som gäller.

Älgkort inkl skjutbana 450:-

Älgkort inkl smvkort o skjutbana 650:-

Småviltsjägare betalar 250:-

Årskort smv för fastboende 2000:-

Dagkort älg 100:-

Dagkort smv 100:-


  

Kassörens sida 

Markägare betalar även upplösen med 5:- per hektar från sin arealstorlek upp till 150 hektar.

Bankgiro 5796-0007

Swish      123 651 88 31

Besluten angående avgifter återfinns i protokollet från senaste ordinarie jaktstämman.