JAKTLEDARE INFORMERAR

Välkommen till vår webbsida

Älgjakten 2023.

Vi drar igång älgjakten under hösten efter älgjaktsveckan även om det finns intresse och att det finns hundförare att tillgå 

Aktuella såtar meddelas kvällen innan jakt på Sörbys telefonsvarare:

  070-259 45 25 .

Öva skytte och se till att vapnet är väl inskjutet med den jaktammunition du avser att använda. Övningsammuntion har i regel ett helt annat träffläge än din jaktammunition. Behöver någon hjälp med inskjutning så kan det ordnas.

Tomas Pallars 070 638 17 59