Välkommen till småviltssidan

Årets småviltsjakt 2023-24

Jakträttsbevis småvilt för jaktåret 2023-24 löses genom att betala in 250 kr till Järvsö Sörby VVOs  bg nr 5796-0007 eller Swish 123 651 88 31. 

Småviltskort (årskort) för fastboende inom VVO löses genom att betala in 2000 kr enl. ovan. Observera att fastboende med årskort inte kan bjuda in jaktgäst. Årskortet är endast avsett för eget bruk.

Om skottlista inlämnas före 1 april 2024 löses nästa jakträttsbevis (2023-24) för 250:- resp. 2000:-. (Detta förutsatt att jaktstämman lämnar avgifterna oförändrade). Om skottlistan lämnas in efter stoppdatum eller inte alls, är avgiften för jaktåret 2023-24  500:-resp. 2200:-.  

Kom ihåg att lämna skottlista även om du inte nedlagt något vilt. 

Ytterligare information finns under fliken "SKOTTLISTA".  

      
Småviltsjägare med löst jakträttsbevis får ta med sig två jaktgäster per jaktdag. Inbjudande jägare (medlem) löser ett jaktgästbevis (dagkort) genom att skicka ett sms (eller ringa) till kassören Ingvar Karlsson  
070-6549321.

Det ska framgå vid lösande av jaktgästbevis (dagkort):

1.Vem som är inbjudande medlem 2. Jaktgästens namn 3. Datum för jakten/jakterna.

Observera att dagkortet skall lösas med 100:- (till bg eller Swish) snarast  före jaktens start. Det är den inbjudande medlemmen som ansvarar att betalningen erläggs.  

I betalningen ska det även framgå uppgifterna enligt ovan (pkt 1-3)

Skottpremier regleras enligt 2021 års jaktstämmoprotokoll
Räv, grävling och mård  200 kr st
Kråk och måsfågel 10 kr st

.

Ersättning för mink betalas ut av Fiskevårdsområdet .

Under älg jakttiderna kan du

Ringa och kolla om och i så fall var vi jagar älg nästa dag.

Ring vår jakttelefon efter kl 19.00

Tel 0720-336672  (telefonsvarare)