Älgstämma Järvsö-Sörby vvo 23-08-12

 

 • Mötet öppnas.
 • Stämman väljer Lars Dahlgren till ordförande.
 • Stämman väljer Andreas Malmqvist till sekreterare.
 • Stämman väljer Ingvar Karlsson och Janne Persson till justeringsmän.
 • Stämman beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst.
 • Stämman godkänner dagordningen.
 • Uppläsning av årsmötesprotokoll beslutades EJ vara nödvändigt.
 • Gunnar och Andreas informerade om JUA.s årsmöte avseende avskjutningsplan och fördelning av tilldelning. Järvsö-Sörby vvo.s tilldelning i år är 1 tjur och 2 kalvar. Älgobs SKALL lämnas in VARJE dag.
 • Stämman beslutade att ingen älgjakt bedrivs under september månad. Älgjakten påbörjas med kort vecka onsdagen 11/10-söndagen 15/10, därefter helger som vanligt om det finns djur kvar på tilldelningen. Avstämningsmöte om ev. avlysningsjakt inom JUA är planerat till 23/10.
 • Stämman beslutade att godkänna jaktreglerna, med särskild betoning på att ALLA jaktdeltagare SKALL bära VARSELFÄRG minst mössa.

Sista betalningsdag för deltagande under v.41 är 31/8.

Uppvisande av vapenlicens, statligt jaktkort samt försäkringsbevis till kassören på städdagen alternativt i jaktkojan före jaktens start.

Skjutprov kan utföras även på annan skytte anläggning, då med motsvarande våra krav. Gamla Brons 1serie stående älgfigur 4 träff samt 2serier löpande älgfigur minst 3 träff vardera, eller 12st 4-skottsserier utan träffkrav.

 • Stämman beslutade att köttdelning och avgifter för upplösen av köttlott sker enligt tidigare. Jaktledare avgör vad som är giltig frånvaro, tex sjukdom.
 • Stämman beslutar om städdag av slakteriet söndag 8/10 kl.12.00.
 • Stämman hänskjuter beslut om trivselkväll när/var/hur till städdagen.
 • Övriga frågor: Alla passkyttar uppmanas att snarast kolla upp sina respektive pass; anmäla behov av ev passbyten till Tomas. Detta för att vi ska kunna få uppdaterade passlistor.
 • Stämman avslutas.

 

 

Sörby 230812

Adjungerad sekreterare Andreas Malmqvist